ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Η δημιουργία ενός Προγράμματος Σπουδών για τους Υπεύθυνους οργάνωσης δραστηριοτήτων για την νεολαία, που θα περιέχει βασικά σημεία για την κυκλική οικονομία, τις πράσινες δεξιότητες και τρόπους προώθησης και μεταφοράς τους στους NEET’s.
  • Ένα πρωτόκολλο καλών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας για να υποστηρίξουν επαρκώς τους πληθυσμούς ΝΕΕΤ στην ενασχόληση με την κυκλική οικονομία και τις πράσινες δεξιότητες.
  • 4 εβδομάδες κινητικότητας, στις οποίες θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συναντήσεις με στόχο την εξέλιξη και τη μεταφορά πράσινων δεξιοτήτων (π.χ. ηγετικές δεξιότητες, ενεργειακές δεξιότητες, δεξιότητες διαχείρισης, δεξιότητες επικοινωνίας κ.λπ.) που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε ατόμου σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης του.
  • 4 Επισκέψεις μελέτης με στόχο να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες καλύτερα τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις κυκλικής οικονομίας.
  • Εκθέσεις πολιτικής που περιέχουν καλές πρακτικές για την κυκλική οικονομία, ανάλυση ευρημάτων των επισκέψεων μελέτης καθώς και ανάλυση κενών και προτεινόμενες λύσεις για τα νομοθετικά κενά ανά χώρα.
  • Δημιουργία και υλοποίηση 2 πάνελ επαγγελματιών “Delphi”, που αντιπροσωπεύουν μια μέθοδο δημοσκόπησης από μια ομάδα ειδικών για να καταλήξουν σε μια ομαδική γνώμη ή συμπέρασμα.
  • Τελικό έγγραφο συλλογικής πολιτικής.

Μείνετε συντονισμένοι για νέα σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου!